Blästrutrustningar

Vi är generalagenter för Sandmaster torrblästerutrustningar. Sandmaster har ett brett program av högkvalitativa blästrar, från små mikroblästrar till större blästerskåp.

 Ex. på användningsområden/metoder:Bläster 60IN
• Borttagande av den s.k. vita zonen och eliminering av mikrosprickor på gnistytor
• Förbättring-förändring av ytstrukturer
• Dekorationsblästring
• Rengöring av formrum
• Rengöring av verktyg/detaljer före beläggning/limning
• Gradning/håltagning

Användarkategorier:
• Verktygstillverkning
• Glasindustrin
• Plast- och gummi-industri
• Industri- och medicinteknik
• Ytbehandlingsindustri
• Elektronikindustri

Hämta PDF (1G) >>här

 

Vi kan presentera en mängd olika blästermedel med olika karaktärer, kornstorlek och hårdhet. Med våra blästerutrustningar ges möjlighet att blästra från endast 0,3 bars tryck till 8-10 bar med munstycksdimension från 0,4 mm.

Utöver användarkategorierna ovan kan nämnas; Museer (rengöring, restaurering av föremål), Dentalindustri och Juvelerarindustri.

KONTAKTA OSS FÖR YTTERLIGARE INFORMATION