<<Tillbaka till maskiner och tillbehör

Filmaskiner till micromotorsystem

 

filmaskin till maxima EX

Pendel-filmaskin till MAXIMA EX
Best.nr inkl. motor 15.000 rpm: EX208
Best.nr filmaskin: JP11


minifilmaskin pendel

Pendelfilmaskin
Max 8.000 rpm vid slag 2 mm, verktygsfäste 3,5 mm, ställbart slag 0-4 mm
Best.nr till Emax: 50040
Best.nr till Espert: 80040


diprofil minifilmaskin

Minifilmaskin, fram och återgående
Max 8.000 rpm, verktygsfäste Ø 3,5 mm
Best.nr till Emax 0,5: 50008
Best.nr till Emax 1,0: 500001
Best.nr till Emax 1,5: 50020

Best.nr till Espert 0,5: 80008
Best.nr till Espert 1,0: 800001
Best.nr till Espert 1,5: 80020


filmaskin till maxima EX

Filmaskin, vikt 675 gr till MAXIMA EX
Best.nr med slag 0-6 mm: RE35
Best.nr med slag 0-2 mm: RE55


FXM-N- Micromotordriven filmaskin med anslutning för DPU-3 och TPU-20

filmaskin FXM-N

Tekniska data:  
Hastighet: rek. 5.000 – 6.000 rpm, Max 7.000 rpm
Slaglängd: 0 – 6 mm, Rekommenderat 0,5 – 3 mm)
Verktygsfäste: Ø 6,4 mm
Vikt: 860 g
Ljudnivå: Ej överstigande 75 dB A vid 7.000 rpm

Vibrationsnivå: För mer information angående vibrationsnivåer vid användande av specifika verktyg vid olika hastigheter och slaglängder vänligen se instruktionsmanualen som medföljer varje maskin. Uppmätta vibrationer i enlighet med standard: 
ISO 28927-8:2009/AMD 1:2014

Best.nr: 90009

(kontakta oss för vibrationsdämpande fingerskydd)


DIPROFIL DI-PRO micromotordriven Filmaskin, Med stickpropp för äldre stryboxar

filmaskin FXM-N

Tekniska data: FXM/EJ-N
Hastighet: rek. 5.000 – 6.500 rpm, Max 7.000 rpm
Slaglängd: 0 – 6 mm, rekommenderat 0,5 – 3 mm)
Verktygsfäste: Ø 6,4 mm
Vikt: 860 g
Ljudnivå: Ej överstigande 75 dB A vid 7.000 rpm

Vibrationsnivå: För mer information angående vibrationsnivåer vid användande av specifika verktyg vid olika hastigheter och slaglängder vänligen se instruktionsmanualen som medföljer varje maskin. Uppmätta vibrationer i enlighet med standards SS-ISO 8662-1 och SS-EN ISO 8662-12.

Best.nr: 50009


DIPROFIL Classic micromotordriven Filmaskin med stickpropp för äldre stryboxar

diprofil filmaskin FPM-R

Teknisk data: FPM/ERJ
Verktygsfäste: Ø 6,4 mm
Slaglängd: 0-6 mm
Hastighet: rek. 5.000-6.500 rpm, Max 7.000 rpm

Utrustad med gummihölje för mindre vibrationer.

Best.nr: 50007


DIPROFIL Classic micromotordriven Filmaskin
Till DPU-3, TPU, MAXIMA EX

diprofil filmaskin FPM-R

Teknisk data: FPM/R
Verktygsfäste: Ø 6,4 mm
Slaglängd: 0-6 mm
Hastighet: rek. 5.000-6.500 rpm, Max 7.000 rpm

Utrustad med gummihölje för mindre vibrationer.

Best.nr: 50007-7