FULLERTON Fury, helt i hårdmetall
4-skär och hörnradie

FULLERTON Aluma-Mill, helt i hårdmetall
Dura-Carb, 3- skär

FULLERTON Pinnfräsar, helt i hårdmetall
Dura-Carb, 2-3-4-skär

FULLERTON Radiefräsar, helt i hårdmetall
Dura-Carb, 2-3-4-skär

FULLERTON Pinn- och radiefräsar med beläggning
TiAIN och DIARC

FULLERTON Mini-fräsar, helt i hårdmetall
Dura-Carb II, finns också med beläggning på förfrågan

Pinnfräsar i snabbstål
HSS-Al, borrande, Weldonskaft

Skrubbfräsar i snabbstål
Borrande, Weldonskaft

Stickelämne i hårdmetall och snabbstål
Dura-Carb och snabbstål

Miniatyrfräsar i hårdmetall
Skaft 2,35 mm i stål

Miniatyrfräsar i snabbstål
Skaft 2,35 mm