<<Tillbaka till ark och remsor

3M Slipduksark, Pappersark 618
Flexibelt tunt papper (A-rygg) med vasst kiselkarbidkorn. Innehåller en extra beläggning, Fre-Cut som metverkar igensättning. Ark 230×280. Levereras i förpackning om 50 st.

Mått mm Korn Antal Best.nr
230×280 80 50 02631
120 02564
180 02562
240 02560
320 02558
400 02556
500 02536

Sortiment, innehållande 3 st ark av vardera ovanstående
Best.nr: 256000