Hårdmetallbeläggningsutrustning PENETRON 2020

Genom att belägga utsatta ytor med hårdmetall (Wolframcarbid) kan man erhålla en flera gånger penetron 2020större livslängd hos verktyget, exempelvis stans- och klippverktyg.

PENETRON 2020 arbetar med gnisturladdningar, som förångar hårdmetallelektroden. Detta gör att förutom en beläggning av max. 30-40 my erhålles en diffusion av hårdmetallen in i basmaterialet. Den höga temperaturen (25.000°) är begränsad till själva gnistan och påverkar inte eventuell härdning.

Ytans hårdhet: 75-80 RC

Tekniken vid själva beläggningen är synnerligen enkel och miljövänlig. Inga speciella tillbehör behövs.


 

Komplett startpaket innehåller: 
•Kontrollenhet med plats för verktyg
•Pistolhållare till elektroderna pistolen är utrustad med ljuskälla
•Fotkontroll
•Alla nödvändiga kabelanslutningar
•Samt div. verktyg och en uppsättning elektroder (21 st)

Best.nr: 2020


 

Elektroder typ Super Carbide 925, längd 50 mm

Typ Mått Best.nr
Rund 1,0 92501
1,3 925015
2,3 92502
Trekant 2,1 92532
Fyrkant 1,1 92541
1,6 925415
2,1 92542

 

Tillbehör till PENETRON hårdmetallbeläggningsaggregat
Pistolerna har olika beställningsnummer beroende på maskinens tillverkningsår. Ange alltid maskinens tillverkningsnummer vid beställning av pistoler för PENETRON!

Pistol för Penetron 2020
Best.nr: 202039

Pistol för Penetron 80
Best.nr: 8039