En fiberrondell som kommer att förbättra och förenkla på många sätt! 

Ingen stödplatta behövs tack vare den nya designen, det gör att den är mycket lättare än konkurrerande fiberrondeller, det gör det också lättare och smidigare att byta rondell. Detta minskar trötthet efter längre slipoperationer.

Den är belagd på båda sidor vilket gör att du inte behöver flytta eller vända t.ex. tunga arbetsstycken, du har lättare att hitta en ergonomisk arbetsställning och eftersom att den är belagd på båda sidor behövs bara 1 produkt för flera typer av slipoperationer. Det kommer att spara dig både tid och pengar.

Visi-Cool
Det finns hål i fiberrondellen som gör att du kan se arbetsytan, den slipar kallare och motverkar missfärgningar på ytan.